4LB3RT 31NST31N#8676
4LB3RT 31NST31N#8676
Member

About 4LB3RT 31NST31N#8676

Nobody will ever read this!

Best Friends

Name Games
pandakaclimax#4896 56
don_artie#2656 36
fRDnkZ#3591 36
Athanais#8096 35
Teenah119#4839 32
meodi#9274 29
saranater#5794 29
Mousetail#2544 28
Leonidas#1998 "Leonidas (dv23)" 28
sachin151#8108 26

Tournaments

date Tournament Name Mode
3/2023 Open105Ck c&k
6/2022 Open73Vfck c&k
6/2022 Open71Ck c&k
5/2022 Open68Ck c&k
4/2022 Open64Ck c&k
4/2022 Open63Base base
3/2022 Open60Base base
10/2021 Open40Saturday base
9/2021 Open40Wednesday base
9/2021 Open38 base
8/2021 Ccopen36 base
8/2021 Open34 base
7/2021 -Open33 base
7/2021 Open33 base
7/2021 Open32 base
7/2021 Open31 base
7/2021 Open30 base